fbpx

Det Fælles Landdistriktsråd sikrer mere teater til lokalområderne i Hedensted Kommune med Teater Jævn

De seneste år har de forskellige lokalområder i Hedensted Kommune haft mulighed for at blive værter for en professionel teaterforestilling igennem et samarbejde mellem Det Fælles Landdistriktsråd, Udvalget for Fritid og Fællesskab samt Fritidsudvalget og det professionelle teater Teater Jævn. Det er blevet til 2 turnérende forestillinger i Generalforsamlingen og Alt er en dinosaurus og én stationær forestilling i Bjerre Arrest 1945.

I Det Fælles Landdistriktsråd har man været så glade for forestillingerne og det indspark det har været til det til tider trængte kulturliv i Hedensted, at man nu selv har taget initiativ til en flerårig teaterindsats, som i første omgang har udmøntet sig i en aftale om de næste to teaterprojekter i henholdsvis efteråret 2022 og vinteren 2023.

“For DFL har det været væsentligt, at teaterindsatsen (såvel som andre kultur-områder) kan spredes ud til kommunens mange lokalområder. Dette er lykkedes til fulde i de to foregående år, og teaterindsatsen for 2022 og 2023 er baseret på det samme princip. Gennem det tætte samarbejde mellem teatergruppen og lokalråd/lokale foreninger er det lykkedes at skabe et lokalt medejerskab af forestillingerne, til glæde for lokalområdet og borgerne. En slags ‘Kultur til Folket’, og det er ikke så ringe endda!” Udtaler formand for Det Fælles Landdistriktsråd Per Heller.

Fokus på udvikling af lokalområderne

For at styrke udviklingen af teaterindsatsen har Det Fælles Landdistriktsråd nedsat sit eget teaterudvalg, hvor blandt andet Henrik Narud fra Daugård Lokalråd sidder med. Henrik Narud har haft besøg af 2 af teatrets forestillinger i Daugård, og glæder sig til at udvikle arbejdet med turnérende professionelt teater til lokalområderne.

“Det har været en god oplevelse at have haft teatret på besøg, hvilket har været med til at skubbe os i lokalsamfundet til at se, at kultur ikke kun behøver at foregå i centerbyerne, og at det tilmed bliver mere vedkommende og nærværende, af at foregå ude ved os selv i lokalområdet.” udtaler Henrik Narud om de tidligere teaterbesøg “Man kan sige at vores lokalsamfund har udviklet sig med teaterindsatsen, og det er en udvikling vi meget gerne vil have, ligesom teatrets kontakt med os, også løfter teatret. Vi styrker hinanden. Jeg ser et stort potentiale for at udvikle både lokalsamfundet og teatret i dette samarbejde.”

Videreudvikling af et unikt samarbejde

For Teater Jævn er det ligeså meget samarbejdet, som det er den økonomiske støtte, der har værdi. Samarbejdet mellem Teater Jævn og de mange lokalsamfund, der er samlet under Det Fælles Landdistriktsråd, er nemlig unikt i teaterdanmark “Jeg kender ikke andre teatre, der på samme måde arbejder med at skabe vedkommende professionel scenekunst i små lokalsamfund, som vi gør det i Teater Jævn. Der er mange der gerne vil sprede kunsten ud i landet og ud i landdistrikterne, f.eks. gennem turné, men det er de færreste der også producerer lokalt og samtidig gør det i tæt samarbejde med det lokale publikum som forestillingen er tænkt til. Især hvis du ser på at vi gør det på tværs af flere lokalsamfund i den samme kommune” udtaler teatrets producent Morten Mosgaard og fortsætter “Efter 3 år i kommunen har vi et kæmpe lokalt netværk blandt lokalråd, foreninger og institutioner, og vores samarbejde med det netværk gør, at vi bedre kan finde ud af, hvilken scenekunst der er relevant at producere lige netop her.”

Nødvendig stabilitet til teatret

Støtten fra Det Fælles Landdistriktsråd for de næste to af teatrets forestillinger, falder sammen med at Teater Jævn i efteråret opnåede en 2-årig støtte fra Statens Kunstfond, hvilket er meget sjældent for projektteatre uden for storbyerne “Som projektteater har vi været vant til kun at kende vores fremtid for ét år af gangen. Med den to-årige støtte fra Statens Kunstfond og støtte til to produktioner fra Det Fælles Landdistriktsråd, har vi nu en økonomisk forudsigelighed vi ikke har haft før” udtaler producent Morten Mosgaard og fortsætter “Det gør en kæmpe forskel for vores udvikling som teater, da vi nu bedre kan planlægge fremtiden, prioritere tid til at få flere samarbejdspartnere med på vores projekter og samtidig styrker det også vores ansøgninger når vi søger fondsmidler.”

Hvilke forestillinger teatret skal producere den kommende tid offentliggøres snarest gennem teatrets hjemmeside og på sociale medier.