fbpx

Præsentation af forestillingen Generalforsamlingen

Du er indkaldt til den årlige generalforsamling i dit lokalråd et sted i Hedensted Kommune, Østjylland. I døren bydes du velkommen af de “lokalrødder” du kender, bliver krydset af på medlemslisten og får udleveret stemmesedler. Du finder din plads, tjekker den overheadprojicerede dagsorden på endevæggen og skænker dig en kop kaffe i det hvide plastkrus med blå kopholder. Formanden skal lige til at tage ordet, da din sidekammerat, medlem af festudvalget Lise Grøn, pludselig rejser sig og udbryder, så hun næsten overrasker sig selv: ”JEG HAR NOGET TIL EVENTUELT!”

I GENERALFORSAMLINGEN møder vi et lokalråd, som på trods af sin heltemodige kamp for det gode lokalsamfund, er i begyndende krise. Dalende medlemstal og mangel på struktur og retning truer det skrøbelige lokalråd, der sendes ud i en intern strid om rådets arbejde og værdier. Vil man udvikling og fremdrift eller rummelighed og fællesskab? Ja hvad er vigtigst i netop dette lokalråd og dette lokalsamfund – og hvem bestemmer det?

Det gør publikum! Side om side med skuespillerne indtager de nemlig rollen som stemmeberettigede deltagere på GENERALFORSAMLINGEN. Og stemmes skal der, om formandspost, medlemmer til bestyrelsen, indkomne forslag, og ingen går fra forestillingen uden at have mærket frivillighedens og nærdemokratiets dilemmaer på egen krop.

GENERALFORSAMLINGEN er en nyskrevet teaterforestilling, der henter sin inspiration i fortællinger fra det virkelige foreningsliv i Hedensted Kommune. Frivillige fra kommunen involveres både som rådgivende organ gennem processen, til indsamling af fortællinger og som værter ved de forskellige forestillinger, der foregår rundt omkring i kommunen de steder, hvor de frivillige hører hjemme: I hallen, i forsamlingshuset, sognegården eller måske skolen.

GENERALFORSAMLINGEN skrives i foråret og spilles i september-oktober 2019. Forestillingen er støttet af Hedensted Kommune (Fritidsudvalget samt Det fælles Landdistriktsråd) samt Statens Kunstfond.

God generalforsamling! Er der nogen der har noget til eventuelt…?