fbpx

Teater Jævn har en ny teaterforestilling på tegnebrættet til 2020

Forleden kunne man læse i Horsens Folkeblad, at vi i Teater Jævn vil “indsætte værnemagere i Bjerre Arrest” og det er ikke helt forkert. Vi er lige nu i gang med at gøre klar til en ny forestilling i efteråret 2020, hvor vi håber at kunne skabe en såkaldt stedsspecifik teaterforestilling i den forladte bygning Bjerre Arrest i Hedensted Kommune, ikke langt fra hverken Hedensted eller Horsens.

En bygning med masser af historie

Den gamle Arrest i Bjerre har oplevet mangt og meget siden den blev etableret i 1846. Den er blevet udvidet af flere omgange og fungerede som arrest frem til 1956, hvor de sidste fanger forlod stedet. I starten hørte arresten under Bjerre Herred, men med tiden overgik arresten til at være et anneks til statsfængslet i Horsens med staten som ejer, som købte arresten af Vejle amt i 1939. Under anden verdenskrig sad der blandt andet krigsfanger og efter befrielsen flyttede nye fangere ind, som var blevet dømt i forbindelse med retsopgøret.

Efter 1956 overgik bygningen til forsvaret. Bygningen bliver fredet i 1995, og i 2000 vælger staten at sælge arresten til en privat ejer. Herefter begynder at arresten at forfalde, og den private ejer får aldrig sat gang i en istandsættelse. Allerede i 2010 omtaler Horsens Folkeblad at bygningens forfald skal ses efter af Kulturarvsstyrelsen, hvor man også nævner at man i Bjerre har et håb om, enten at kunne omdanne arresten til et kulturhus og bed’n’breakfast eller at bygningen kan blive jævnet med jorden.

I 2012 går ejeren af arresten konkurs, og bygningen bliver sat til salg. Kulturstyrelsen ønskede ikke at købe bygningen, eller ophæve fredningen, som en potentiel køber havde undersøgt. Til gengæld så opdagede Kulturstyrelsen, at bygningen ikke blev holdt “tæt på tag og fag”, som det kræves af en fredet bygning. Under salget begyndte borgerne i Bjerre for alvor at røre på sig, og der blev taget initiativ til en forening, der på sigt kunne købe bygningen.

Bygningen blev dog i første omgang solgt på tvangsaktion til to brødre, som satte bygningen til salg på Gul og Gratis og Den Blå Avis. Men i 2015 skete der noget, Foreningen for bevarelse af Bjerre Arrest blev etableret 17. februar 2015 og allerede 14 dage efter, manglede man kun 50.000 kr. for at kunne købe arresten. I marts rundede foreningen målet og overtagelsen af arresten var en realitet. Borgerne havde købt Bjerre Arrest.

Siden har Foreningen for bevarelse af Bjerre Arrest langsomt men sikkert samlet penge ind til at få sat bygningen i stand, så bygningen i dag står med nyt tag og snart nye vinduer. Drømmen er at skabe et vandrehjem med mere.

Et unikt borgerhus

Allerede i dag, inden bygningen er endelig istandsat, er der masser af aktivitet i Bjerre Arrest. Det er på mange måder allerede blevet det borgerhus man drømte om. Foreningen holder masser af Rundvisninger og lader gerne anderledes arrangementer finde sted, som når spøgelsesjægere kommer forbi, arresten bliver omdannet til en nerfgun-skydebane eller i 2020: At vi forhåbentligt gør hele arresten til en teaterscene.

Til teaterprojektet har vi indgået et samarbejde med Foreningen for bevarelse af Bjerre Arrest og Lokalarkivet i Bjerre, der begge vil engagere sig i og støtte op om teaterprojektet.

Financieringen af forestillingen

Teaterprojektet i Bjerre Arrest er andet forprojekt i vores samarbejde med Hedensted Kommune, om at undersøge mulighederne for at etablere et egnsteater. Vi har allerede fået støtte til forestillingen i Bjerre Arrest fra Statens Kunstfonds produktionsstøtteudvalg og håbet er at Hedensted Kommune støtter teaterprojektet med samme beløb som de gjorde sidste år, hvor støtten til teaterprojektet var delt mellem udvalget for Fællesskab og Fritid, Fritidsuvalget og Det Fælles Landdistriktsråd. Udvalget for Fællesskab og Fritid har behandlet sagen, og vi ser nu frem til at få svar fra de sidste to udvalg, så vi kan komme i gang med arbejdet med forestillingen.

Læs mere om selve teaterprojektet i denne artikel fra Horsens Folkeblad