fbpx

Om Teater Jævn

Teater Jævn er et socialt- og stedsspecifikt teater, med en særlig forkærlighed for landdistriktsområder. Teatret har siden 2019 skabt en årlig forestilling i Hedensted Kommune og startede i 2022 et flerårigt samarbejde med Det Fælles Landdistriktsråd i Hedensted samt modtog en flerårig aktivitetsstøtte fra Statens Kunstfond.

Vores overordnede formål

Teater Jævns overordnede formål er at skabe vedkommende social- og stedsspecifik scenekunst af høj kvalitet i tæt samarbejde og udveksling med vores medborgere.

Derudover ønsker vi som teater at medvirke til at alle borgere, også dem der bor i landdistrikterne, får adgang til højkvalitetskunst. Kunst, som produceres i deres nærområde og reflekterer over og spejler deres verden, identitet, liv og vilkår – for os er det et spørgsmål om repræsentation. 

Et socialt og stedsspecifikt teater

Teater Jævn er et socialt – og stedsspecifikt teater, fordi vi mener, at teater dybest set er en relation; en relation mellem mennesker der vil hinanden noget, og som stiller sig åbne og nysgerrige over for hinanden.

Vi har derfor over de sidste 3 år udviklet en kunstnerisk metode, hvor vi altid forholder os aktivt til de specifikke mennesker og lokationer vi udvikler scenekunst til. Metoden tager afsæt i 3 ligestillede begreber som er udgangspunkt for vores kunstneriske arbejde, nemlig:

  • TEMA – Vi forholder os altid til, hvad der tematisk har særlig relevans for den valgte målgruppe
  • STED – Vi forholder os altid til spillestedets historie, funktion, geografi og fysiske særpræg
  • RELATION – Vi forholder os altid til det (lokal)samfund vi spiller for, gennem samarbejder, samskabelse og uformelle møder

Når disse tre begreber bringes i spil, skabes der en fælles reference og en ligeværdighed mellem os som teater og de borgere vi inddrager i den kunstneriske skabelsesproces. Det oplever vi skaber den bedste forudsætning for at gøre professionel scenekunst en del af hverdagen i landdistrikterne.

Vi arbejder lokalt – nationalt – internationalt

Lokalt

I 2022 har vi indgået et flere års samarbejde med vores trofaste lokale samarbejdspartner i Hedensted; Det Fælles Landdistriktsråd. Den økonomiske støtte der følger med samarbejdet, og vores stærke lokale samarbejdspartnere, giver os den hjemmebane og nære kontakt til vores publikum, der er en forudsætning for den kunstneriske udvikling af vores metode for socialt og stedsspecifikt teater.

Nationalt

Samtidig har vi med afsæt i vores arbejde i Hedensted Kommune, fået en lang række nye partnere og kontakter regionen og landet over som oftest er med os på specifikke projekter. Partnerskaberne hjælper os med at løfte blikket fra hjemmebanen Hedensted, giver os impulser og inspiration fra andre egne af landet, og sikrer at vores aktiviteter ikke kun har lokal, men national relevans.

Internationalt

Teater Jævn er en del af det europæiske netværk AREA, hvor vi blandt andet sidder med i en gruppe af anerkendte nordiske teaterproducenter. Det at skabe lokalt inspireret -og forankret scenekunst i yderområder er en global tendens, og den fælles interesse om det socialt-stedsspecifikke teater er stor i vores internationale netværk. Foruden kunstnerisk og faglig inspiration udgør netværket også et arbejdsfællesskab, hvor vi som teater i internationale partnerskaber kan indgå i internationale udviklingsprojekter målrettet både EU puljer og nordiske puljer.

I vores bestræbelser på at udbrede professionel scenekunst i landdistrikterne, er vi overbeviste om, at det er det indgående lokalkendskab, synligheden, partnerskaberne og relationsskabelsen til de borgere og institutioner vi arbejder med, der skal bane vejen, samt danne base for vores lokale, nationale og internationale aktiviteter.

Teatergruppen består af

Gitte Villadsen Dramaturg og Kunstnerisk Producent

Gitte Villadsen er dramaturg, og har en kandidat i teatervidenskab og performance fra Københavns Universitet. Gitte er foruden Teater Jævn tilknyttet Teatret Møllen i Haderslev som dramaturg og konsulent.

Rasmus Ask Instruktør

Rasmus Ask er uddannet instruktør fra Statens Scenekunstskole i 2012. Rasmus har b.la. instrueret på Teater Momentum, Teater Slotsgaarden, Teater Møllen og Det Kgl. Teater. I 2014 modtog han Reumerts Talentpris.

Morten Mosgaard Komponist og Administrator

Morten Mosgaard er uddannet musiker og musikpædagog fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg og har en diplomuddannelse i ledelse fra Odsherred Teaterskole (nu Den Danske Scenekunstskole Efter- og videreuddannelse). Morten har lavet musik til teaterforestillinger på b.la. Mungo Park Kolding og Transformator ved Aalborg Teater, og har en fortid som både musiker, musiklærer, udviklingskonsulent og friskoleleder.

Sofie Ancher Vea Skuespiller

Sofie Ancher Vea er uddannet skuespiller fra Statens Scenekunstskole i 2013. Sofie har spillet på bl.a. Betty Nansen Teatret, Odense Teater, Baggårdteatret og på Team Teatret i Herning.